Giỏ hàng của bạn:
Đang có : 0 sản phẩm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE
0908 016 729 - 0933 241 170

Web liên kết

STT Hình Tên file Loại Ngày đăng Download
1 DANH MỤC SÁCH THPT (THAM KHẢO - BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - LUYỆN THI THPT QUỐC GIA...) - Năm học: 2017 - 2018 xls 22/11/2017
DANH MUC SÁCH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Giới thiệu sách Luyện thi THPT Quốc Gia năm 2018 

(Danh mục cập nhật ngày 22/11/2017)

xls 22/11/2017
DANH MỤC SÁCH THPT (THAM KHẢO - BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - LUYỆN THI THPT QUỐC GIA...) - Năm học: 2017 - 2018

Giới thiệu sách theo chủ đề: Định hướng phát triển - kiểm tra đánh giá năng lực và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh THPT - Dùng cho các thư viện trường học.

(Danh mục cập nhật ngày 22/11/2017)

xls 22/11/2017
2 DANH MỤC SÁCH THCS (THAM KHẢO - BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ - GIỎI) - Năm học: 2017 - 2018 xls 01/09/2017
DANH MỤC SÁCH THCS (THAM KHẢO - BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ - GIỎI) - Năm học: 2017 - 2018

Giới thiệu sách theo chủ đề: Định hướng phát triển - kiểm tra đánh giá năng lực và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh THCS - Dùng cho các thư viện trường học.

(Danh mục cập nhật ngày 26/09/2017)

xls 26/09/2017
3 DANH MỤC SÁCH TIỂU HỌC (THAM KHẢO - BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ - GIỎI) - Năm học: 2017 - 2018 xls 01/09/2017
DANH MỤC SÁCH TIỂU HỌC (THAM KHẢO - BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ - GIỎI) - NĂM HỌC: 2017 - 2018

Giới thiệu sách theo chủ đề: Định hướng phát triển - kiểm tra đánh giá năng lực và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh Tiểu học - Dùng cho các thư viện trường học.

(Danh mục cập nhật ngày 22/09/2017)

xls 22/09/2017
4 SÁCH THAM KHẢO NÂNG CAO KIẾN THỨC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC - NĂM HỌC: 2017 - 2018 (Tủ sách biển đảo, Văn bản pháp luật, Lịch sử, Kĩ năng sống, Đạo đức, Hạt giống tâm hồn, Kiến thức bách khoa, Chính trị xã hội, Tác phẩm văn học kinh điển, truyện tranh..) xls 01/09/2017
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO NÂNG CAO KIẾN THỨC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC - NĂM HỌC: 2017 - 2018

(Danh mục cập nhật ngày 26/09/2017)

xls 26/09/2017
5 Mức chiết khấu (%) - Áp dụng từ ngày 17/07/2017 doc 01/09/2017


  • Lượt truy cập : 16823820
  • Đang online : 196