Giỏ hàng của bạn:
Đang có : 0 sản phẩm

Sách

Thiết bị giáo dục

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE
0908 016 729 - 0933 241 170

Tin giáo dục

Web liên kết

Bí quyết đạt điểm 10 môn Toán - Chuyên đề: Giải tích (Ôn tập nâng cao kiến thức, Bồi dưỡng học sinh giỏi, Luyện thi Đại học...)

Bí quyết đạt điểm 10 môn Toán - Chuyên đề: Giải tích (Ôn tập nâng cao kiến thức, Bồi dưỡng học sinh giỏi, Luyện thi Đại học...)

Tác giả: Nguyễn Phú Khánh - Đậu Thanh Kỳ - Phạm Kim Chung - Nguyễn Trung Kiên
NXB: ĐHQGHN
Bìa mềm Năm XB: 2014 Giá bán: 74.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Bí quyết đạt điểm 10 môn Toán - Chuyên đề: Hình học (Ôn tập nâng cao kiến thức, Bồi dưỡng học sinh giỏi, Luyện thi Đại học...)

Bí quyết đạt điểm 10 môn Toán - Chuyên đề: Hình học (Ôn tập nâng cao kiến thức, Bồi dưỡng học sinh giỏi, Luyện thi Đại học...)

Tác giả: Nguyễn Phú Khánh - Đậu Thanh Kỳ - Phạm Kim Chung - Nguyễn Trung Kiên
NXB: ĐHQGHN
Bìa mềm Năm XB: 2014 Giá bán: 78.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Bí quyết đạt điểm 10 môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác, Tổ hợp xác suất (Ôn tập nâng cao kiến thức, Bồi dưỡng học sinh giỏi, Luyện thi Đại học)

Bí quyết đạt điểm 10 môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác, Tổ hợp xác suất (Ôn tập nâng cao kiến thức, Bồi dưỡng học sinh giỏi, Luyện thi Đại học)

Tác giả: Nguyễn Phú Khánh - Đậu Thanh Kỳ - Phạm Kim Chung - Nguyễn Trung Kiên
NXB: ĐHQGHN
Bìa mềm Năm XB: 2014 Giá bán: 75.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Giải tích 12 (Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán - Luyện thi)

Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Giải tích 12 (Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán - Luyện thi)

Tác giả: ThS. Nguyễn Duy Hiếu (Giáo viên chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - TP. HCM)
NXB: ĐHQGHN
Bìa mềm Năm XB: 2014 Giá bán: 96.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Hình học 12 (Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán - Luyện thi)

Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Hình học 12 (Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán - Luyện thi)

Tác giả: ThS. Nguyễn Duy Hiếu (Giáo viên chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - TP. HCM)
NXB: ĐHQGHN
Bìa mềm Năm XB: 2014 Giá bán: 58.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Đại số - Giải tích 11 (Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán)

Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Đại số - Giải tích 11 (Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán)

Tác giả: ThS. Nguyễn Duy Hiếu (Giáo viên chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - TP. HCM)
NXB: ĐHQGHN
Bìa mềm Năm XB: 2014 Giá bán: 88.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Hình học 11 (Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán)

Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Hình học 11 (Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán)

Tác giả: ThS. Nguyễn Duy Hiếu (Giáo viên chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - TP. HCM)
NXB: ĐHQGHN
Bìa mềm Năm XB: 2014 Giá bán: 56.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Đại số 10 (Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán)

Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Đại số 10 (Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán)

Tác giả: ThS. Nguyễn Duy Hiếu (Giáo viên chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - TP. HCM)
NXB: ĐHQGHN
Bìa mềm Năm XB: 2014 Giá bán: 88.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Hình học 10 (Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán)

Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Hình học 10 (Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán)

Tác giả: ThS. Nguyễn Duy Hiếu (Giáo viên chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - TP. HCM)
NXB: ĐHQGHN
Bìa mềm Năm XB: 2014 Giá bán: 56.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)


  • Lượt truy cập : 5522852
  • Đang online : 82