Giỏ hàng của bạn:
Đang có : 0 sản phẩm

Sách

Thiết bị giáo dục

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE
0908 016 729 - 0933 241 170

Tin giáo dục

Web liên kết

Giáo trình Phương pháp dạy học đại cương môn Tin học

Giáo trình Phương pháp dạy học đại cương môn Tin học

Tác giả: Nguyễn Bá Kim (Chủ biên) - Lê Khắc Thành
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 39.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Phương pháp dạy học chuyên ngành môn Tin học

Phương pháp dạy học chuyên ngành môn Tin học

Tác giả: Lê Khắc Thành
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 89.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Phân tích và thiết kế hệ thống

Phân tích và thiết kế hệ thống

Tác giả: Nguyễn Thị Tĩnh - Trần Thị Hoàng Thảo
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 60.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tác giả: Vũ Đình Hòa - Đỗ Trung Kiên
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 46.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Giáo trình Tin học đại cương - Tập 1

Giáo trình Tin học đại cương - Tập 1

Tác giả: Phạm Thị Anh Lê (Chủ biên) - Nguyễn Thị Hạnh
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 29.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Giáo trình Tin học đại cương - Tập 2

Giáo trình Tin học đại cương - Tập 2

Tác giả: Phạm Thị Anh Lê (Chủ biên) - Nguyễn Chí Trung - Kiều Phương Thùy - Phạm Thị Lan
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 49.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Giáo trình Tin học đại cương - Tập 3

Giáo trình Tin học đại cương - Tập 3

Tác giả: Phạm Thị Anh Lê (Chủ biên) - Nguyễn Chí Trung - Kiều Phương Thùy - Phạm Thị Lan
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 59.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Giáo trình Tin học ứng dụng - Tập 1

Giáo trình Tin học ứng dụng - Tập 1

Tác giả: Phan Thanh Toàn
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 17.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Giáo trình Tin học ứng dụng - Tập 2

Giáo trình Tin học ứng dụng - Tập 2

Tác giả: Phạm Liên Hương
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 22.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Tin học ứng  dụng cơ bản

Tin học ứng dụng cơ bản

Tác giả: Hồ Tuấn Hùng
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 28.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Giáo trình Thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu ACCEESS

Giáo trình Thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu ACCEESS

Tác giả: Lê Thị Tú Kiên - Nguyễn Thị Kim Ngân - Nguyễn Thanh Tùng
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 23.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Các kiểu tổ chức Dạy học hiện đại trong dạy học Vật Lí ở trường phổ thông

Các kiểu tổ chức Dạy học hiện đại trong dạy học Vật Lí ở trường phổ thông

Tác giả: Đỗ Hương Trà
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 62.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Dạy học bài tập Vật Lí ở trường phổ thông (Phần cơ học và nhiệt học)

Dạy học bài tập Vật Lí ở trường phổ thông (Phần cơ học và nhiệt học)

Tác giả: Đỗ Hương Trà (Chủ biên) - Phạm Gia Phách
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 79.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)


  • Lượt truy cập : 16824388
  • Đang online : 68