Giỏ hàng của bạn:
Đang có : 0 sản phẩm

Sách

Thiết bị giáo dục

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE
0908 016 729 - 0933 241 170

Tin giáo dục

Web liên kết

Tài liệu tập huấn Dạy học tích hợp ở trường THCS - THPT (Dùng cho cán bộ quản lí, giáo viên THCS, THPT)

Tài liệu tập huấn Dạy học tích hợp ở trường THCS - THPT (Dùng cho cán bộ quản lí, giáo viên THCS, THPT)

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cục Nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 75.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Tài liệu tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn (Dùng cho cán bộ quản lí, giáo viên Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên)

Tài liệu tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn (Dùng cho cán bộ quản lí, giáo viên Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên)

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cục Nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục
NXB: ĐHSP
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 65.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên (Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT; Giáo dục kĩ năng sống cho HS THPT; Giáo dục giá trị sống cho HS THPT)

Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên (Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT; Giáo dục kĩ năng sống cho HS THPT; Giáo dục giá trị sống cho HS THPT)

Tác giả: (Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở Giáo dục) - Lê Thanh Sử - Nguyễn Thanh Bình - Phạm Quỳnh
NXB: ĐHSP - GDVN
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 37.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm; Hoạt động của GVCN; Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm)

Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông (Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm; Hoạt động của GVCN; Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm)

Tác giả: (Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở Giáo dục) - Nguyễn Việt Hùng - Hà Thế Truyền
NXB: ĐHSP - GDVN
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 29.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên (Kế hoạch hoạt động giáo dục HS trong nhà trường THPT; Giáo dục HS THPT thông qua các hoạt động giáo dục; Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT)

Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên (Kế hoạch hoạt động giáo dục HS trong nhà trường THPT; Giáo dục HS THPT thông qua các hoạt động giáo dục; Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT)

Tác giả: (Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở Giáo dục) - Phan Thanh Long - Hồ Thị Nhật - Vũ Bá Tuấn - Trần Thị Cẩm Tú - Đàm Thị Vân Anh - Lê Xuân Phán
NXB: ĐHSP - GDVN
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 35.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên (Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT; Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT)

Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên (Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT; Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT)

Tác giả: (Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở Giáo dục) - Phạm Viết Vượng - Vũ Lệ Hoa - Nguyễn Lăng Bình
NXB: ĐHSP - GDVN
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 34.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Tăng cường năng lực dạy học của giáo viên (Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng; Phương pháp dạy học tích cực; Dạy học với công nghệ thông tin)

Tăng cường năng lực dạy học của giáo viên (Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng; Phương pháp dạy học tích cực; Dạy học với công nghệ thông tin)

Tác giả: (Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở Giáo dục) - Trịnh Thanh Hải - Trần Đình Châu - Đặng Thu Thủy - Phan Thị Luyến - Trần Kiều Hương
NXB: ĐHSP - GDVN
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 35.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên (Vai trò của yếu tố nhu cầu và động lực học tập của HS THPT trong xây dựng kế hoạch dạy học; Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp; Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế; Hồ sơ dạy học)

Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên (Vai trò của yếu tố nhu cầu và động lực học tập của HS THPT trong xây dựng kế hoạch dạy học; Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp; Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế; Hồ sơ dạy học)

Tác giả: (Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở Giáo dục) - Nguyễn Văn Lũy - Nguyễn Văn Tịnh - Nguyễn Sỹ Đức - Kiều Thị Bích Thủy - Nguyễn Trọng Sửu
NXB: ĐHSP - GDVN
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 44.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Nâng cao năng lực tham vấn, hướng dẫn và tư vấn giáo dục của giáo viên (Tham vấn, hướng dẫn và tư vấn cho học sinh THPT; Phương pháp và kĩ thuật tham vấn, hướng dẫn và tư vấn cho học sinh THPT)

Nâng cao năng lực tham vấn, hướng dẫn và tư vấn giáo dục của giáo viên (Tham vấn, hướng dẫn và tư vấn cho học sinh THPT; Phương pháp và kĩ thuật tham vấn, hướng dẫn và tư vấn cho học sinh THPT)

Tác giả: (Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở Giáo dục) - Nguyễn Thị Mùi - Nguyễn Thị Nhân Ái
NXB: ĐHSP - GDVN
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 32.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập (Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT; Môi trường học tập của học sinh THPT; Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THPT)

Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập (Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT; Môi trường học tập của học sinh THPT; Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THPT)

Tác giả: (Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở Giáo dục) - Nguyễn Văn Hộ - Đặng Thành Hưng - Phạm Văn Cường - Phạm Hồng Quang - Lê Hồng Sơn
NXB: ĐHSP - GDVN
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 29.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục (Đặc điểm tâm lí của học sinh THPT; Hoạt động học tập của học sinh THPT; Giáo dục học sinh THPT cá biệt)

Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục (Đặc điểm tâm lí của học sinh THPT; Hoạt động học tập của học sinh THPT; Giáo dục học sinh THPT cá biệt)

Tác giả: (Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở Giáo dục) - Nguyễn Đức Sơn - Trần Quốc Thành - Nguyễn Thanh Bình
NXB: ĐHSP - GDVN
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 34.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)
Hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên (Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp)

Hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên (Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp)

Tác giả: (Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở Giáo dục) - Bùi Văn Quân - Nguyễn Hữu Độ
NXB: ĐHSP - GDVN
Bìa mềm Năm XB: 01/01/1970 Giá bán: 21.000 VNĐ
Xem phản hồi (0)


  • Lượt truy cập : 16281514
  • Đang online : 124